LEGIONÁŘSKÁ KNIHOVNA

O nás Knihy Články Galerie Další Podpořili nás Kontakt

ČINKY BRATRA OTTY

ARNOŠT CECHMAJSTR

Mladý, zdravý, hranatý hoch, mohutných svalů a síly. Přišel k šesté rotě ze sedmé roty a stal se velitelem 2. čety. Na podzim 1916 vytáhli jsme z Okonska do Haliče. Na našich cestách opatřil si bratr Otta (tenkrát praporčík) na kterémsi nádraží těžká, železná kola železničního vozíku, upevněná na masivní ose. Tato kola sloužila mu za činky, které hravě zvedal do výše, ač my ostatní jsme sotva kola zvedli píď od země. když jsme se stěhovali z jednoho místa na nové stanoviště (nepamatuji dnes již na jména), naložit praporčík Otta svoje „činky“ na rotnou povozku mezi pytle chleba, koše bramborů, střeliva a jiných věcí. Po blátivých haličských silnicích těžce jsme projížděli za rotou, která za veselého zpěvu kráčela stranou silnice, kde byla cesta schůdnější. k večeru zůstali jsme s naším „obozem“* daleko za rotou, která nám již zmizela za vrškem. Unavení koníci vysíleni zůstali státi, když zapadla nám přední kola do hlubokého, blátem přikrytého výmolu a marné byly naše snahy dostati se z místa. Když byly všecky pokusy marné, navrhl jsem po vzoru biblickém, abychom jako kdysi Jonáše, uvrhli do moře bláta věc, která není k jídlu — totiž Ottovy „činky“. Ujednáno, uděláno. Spojenými silami vytáhli jsme z pytlů a beden kola od „bahnvagnu“* a na povel: hej — rup! svrhli jsme přítěž do bláta silnice, které vysoko vystříklo a hned v zápětí se nad naší obětí zavřelo. Po krátkém oddychu koně vytáhli povoz na návrší. Rota dávno již zmizela nám z obzoru, jen hloučky zajatců líně sypajících kamení do výmolů silnice splývali s chmurným, blátivým obrazem kraje. Druhý den, když jsme dorazili na místo, sháněl se bratr Otta po „čince“. Vysvětlil jsem mu situaci, v jaké povoz tažený do vršku ubohýma „holkama“ (tak nazýval bratr Hájek své koně) br. Hájka se nacházel. Náš čin přivedl však — jindy klidného bratra Ottu — z rozvahy a zle nám vyčinil, ano mně jako původci hrozil zavřením. Teprve velitel roty poručík Vilímek jej uchlácholil, poukázav na to, že zahodili jsme vlastně zbytečnou na pochodě přítěž — činky! * oboz=povoz *bahnwagen=tramvaj